– Prihlásenie –

Na kurz Baby Balance sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky:

V prípade otázok nás môžete kontaktovať mailom na info@www.babybalancestupava.sk
Ak sa prihlásite počas prebiehajúceho kurzu, zaplatíte len alikvotnú časť, podľa počtu zostávajúcich hodín.