– Členské –

Jeseň

110,50€

13 týždňový kurz

(možnosť 2 náhradiek)

(September – December 2022)

Zima

(Január – Marec 2023)

Jar

(apríl – jún 2023)

Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.

– Realizácia úhrady –

v hotovosti

lektorke najneskôr na 1. cvičení